Saturday, February 18, 2012

سورة القصص_الشيخ عبد الوهاب الطنطاوى

سورة محمد 15.12.11_الشيخ عبد الوهاب الطنطاوى

سورة الزمر 28.11.11_الشيخ عبد الوهاب الطنطاوى

سورة القصص 12.07.11_الشيخ عبد الوهاب الطنطاوى

سورة الكهف ومريم 19.11.11_الشيخ عبد الوهاب الطنطاوى

MOV00171

ختام الحلمية مع ابوعيطة

الشيخ محمدابوجوهر فى مولدسيدى شبل الاسودرضى الله عنه

الشيخ محمدابوجوهر من مولدسيدى شبل الاسود رضى الله عنه

القارىء الشيخ محمدابوجوهر من طنطا

القارىء الشيخ محمدابوجوهر من قحافه طنطا

Qisaar Surahs_Sheikh Abdul Fattah Tarouti

Surah Ar Ra'd,Al A'raf_Shiekh Sayed Mutawalli / السيد متولي

سورة الشورى _القارئ الشيخ السيد متولي

Surah Al Insan,Nazi'at_Shiekh Sayed Mutawalli / السيد متولي

Surah An Nazi'at_Shiekh Sayed Mutawalli / السيد متولي

سورة الـحـشـروالحاقه_الشيخ السيد متولي / Sayed Mutawalli

Surah Yusuf_Shiekh Sayed Mutawalli / السيد متولي

Surah Al Hashr,Qari'ah_Shiekh Sayed Mutawalli / السيد متولي

Surah Al A'raf_Shiekh Sayed Mutawalli / السيد متولي